Rutefadder

Foto: Martin Gjellestad

Vil du kombinere en flott fjelltur med litt dugnadsinnsats som gleder mange?

Molde og Romsdals Turistforening har over 350 km med T-merkede ruter. Alle disse merkes og vedlikeholdes på dugnad. Vi søker nå etter rutefaddere som vil ta ansvar for tilsyn og vedlikehold for en spesiell rute. Typiske oppgaver er

- Tilsyn på stien, gjerne 1-2 ganger i året.
- Sjekke varder hvert år, evt. reparere/bygge nye.
- Male røde T-er hvert 2-4 år, avhengig av slitasje.
- Utskifting av turskilt (adm. bidrar med bestilling)
- GPS-tracking og fotografering
- Legge stein eller bygge klopper ved behov.

Oppgavene kan du utføre akkurat når det passer deg. Du velger selv om du vil utføre jobben alene eller sammen med andre. Dersom du ønsker å koordinere en åpen dugnad, f.eks. en sosial dugnadshelg med påmelding er administrasjonen i MRT behjelpelig med dette. MRT sørger for opplæring, maling og bestilling av skilt ved behov.

Ta kontakt med Arnstein S. Eide for mer info. Tlf: 41666108, e-post: arnstein.eide@dnt.no

Vi søker for tiden etter rutefaddere til følgende ruter:

Rute Gradering Kilometer
Grøvdal (fra Nyheibotn) - Hoemsbu Rød 10,6
Romsdalseggen Rød 10,5
Kjøvdalsvatnet-Vasstindbu Rød 1,5-2
Grøvdal-Reitan/Eikesdalen Rød 27
Skrokken/Mittet - Måsvassbu Blå 2,4
Langedalen/Vistdal - Måsvassbu Blå 2,8
Vistdalsheia - Vasstindbu Rød 5,5
Nok en stein merkes med Turistforeningens røde T.
Nok en stein merkes med Turistforeningens røde T. Foto: Sindre Thoresen Lønnes