Priser 2021 selv- og ubetjente hytter

Sommeren 2021 blir spesiell på DNT-hyttene da man ikke kan besøke hyttene uten å reservere på forhånd og man kan ikke reservere enkeltsenger. DNT Romsdal har laget priser som er tilpasset hver enkelt hytte for eksklusiv hytteleie, 1-sengsrom, 2-sengsrom, 3-sengsrom og 4-sengsrom. Vi anbefaler derfor å søke opp hver enkelt hytte for å finne gjeldende priser. Ordningen gjelder foreløpig ut desember 2021.

Mat betales i henhold til prisliste på de selvbetjente hyttene.
Lakenpose / sengesett skal alltid brukes i sengene.
Betalingsmåte er via appen "DNT hyttebetaling" eller betalingsfullmakt hvor du krysser av for tilsendt faktura. Vi ønsker helst ikke nettbank eller Vipps. 

Større grupper

Grupper under 10 personer betaler vanlig medlem/ikke medlem pris. Forutsatt minimum 10 deltakere ved registrering eller reservasjon, så gis alle deltakere pris som for medlemmer i turistforeningen. Det oppfordres til at deltakerne melder seg inn i foreningen, men dette er ikke noe krav.

Skoleklasser

Ved bestilling på forhånd oppnår skoleklasser en pris på kr 130,- pr. elev pr. natt i ukedager. 1 leder gratis pr. 10 elever. De resterende lederne betaler medlemspris voksen. Se brosjyre med skolehytter og informasjon om "skolemedlemskap" her!

I løpet av året tar klasser/grupper som ønsker å forhåndsbestille kontakt med DNT Romsdal på e-post: dntromsdal@dnt.no
Oppgi hyttenavn, dato, antall personer og evt. fakturaadresse ved reservering.

1. Skriv deg inn i protokollen ved ankomst.
2. Fyll ut betalingsfullmakten med nødvendig informajson, også uttak av proviant iløpet av oppholdet.
3. Del 1 av betalingsfullmakten legges i betalingskassen på hytta. Del 2 tar du med hjem som betalingsgrunnlag. Husk å oppgi hyttenavn, dato og besøksnummer.
Betaling med kontanter er ikke ønskelig og betaling med kredittkort er ikke mulig på DNT Romsdal sine hytter.

1. Please register in the protocol at arrival.
2. Fill in the payment note with all required information, also consumption of food from the store.
3. Put part 1 of the payment note in the payment box. Bring part 2 with you as a memo note and pay when you get back home. Remember til fill in the name of the cabin, the date and your visitor number.
Please notice that we do not accept credit cards and do not want you to pay with cash.

TAKK FOR AT DU BESØKER VÅRE HYTTER
THANK YOU FOR VISITING OUR CABINS

www.dntromsdal.no
​​​​​​​
dntromsdal@dnt.no