frivillig i DNT Romsdal

Bli med på 
dugnad du også!
Foto: Lone Kjersheim

Frivillighet og dugnadsarbeid er selve ryggraden i Turistforeningens virksomhet. Med den fantastiske innsatsen fra alle frivillige, kan vi opprettholde det varierte tilbudet og aktivitetsnivået, men vi har hele tiden behov for flere og håper du kan tenke deg å være med som frivillig i foreningen vår. Litt mitt, litt ditt – sammen gjør vi tilbudet variert og godt.

Dugnadsarbeid er både sosialt og trivelig! Du kan melde deg som frivillig til ulike arbeidsoppgaver og du kan bidra mye dersom det passer seg eller en gang eller to iløpet av et år dersom det passer best. All frivillig innsats er gull for oss!

På disse sidene finner du nyttig informasjon om det frivillige arbeidet i DNT Romsdal.

Som frivillig kan du bidra med alt fra å sitte i en hyttekomité eller være rutefadder, turleder på nærtur eller turer med overnatting, gå turlederutdanning, holde kurs for andre, sitte i styret vårt, bidra inn i turkomitéen, Barnas Turlag, fjellsportgruppa, lavterskeltilbud som Aktiv i 100 hvor vi har fokus på litt bevegelse og mye sosialt, friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU), Klart det går med aktiviteter for blinde, aktivitet for flyktninger, steke vafler og koke kaffe på Storlihytta eller Langdalsbu, bake til et arrangement, stå på en stand, ta bilder og lage film, vaske og rydde, tømme en utedo, eller kanskje har du en jobb hvor du kan være med å skape aktivitet på et eller flere av våre arrangement og turer.

Hos oss har vi behov for deg og din frivillige innsats!

NY SOM FRIVILLIG

Har du lyst til å være med som frivillig?

Registrer deg i dette skjemaet, så tar vi kontakt!

HYTTEKOMITÈ

Hyttetilsyn og dugnadsarbeid.

Alle DNT Romsdal sine hytter har hyttetilsyn som besøker hytta jevnlig og holder den i orden. Det er en omfattende jobb og omfatter både rundvask og bytting  av sengeklær. De må også sørge for gass, fylle opp proviantlager, sørge for nok ved, tømme utedoen med mer.

Store og mindre vedlikeholdsoppgaver og utbygginger utføres på dugnad.

For øyeblikket søker vi etter hyttetilsyn på

  • Venjesdalsbu
  • Svartvassbu
  • Vasstindbu
  • Skorgedalsbu
  • Veøystua

Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med Arnstein S. Eide, så kobler vi deg opp mot de ulike hyttestyrene.

E-post: arnstein.eide@dnt.no
Tlf: 416 66 108

TURLEDER

Turleder

DNT Romsdal arrangerer mange turer for alle aldersgrupper gjennom hele året, og det er stadig behov for nye turledere.

Les mer om DNTs turlederutdanning her

Har du lyst til å delta på kurs for bli turleder i DNT Romsdal? Ta kontakt med administrasjonen:

dntromsdal@dnt.no
Tlf. 415 53 367 (Maria) / 416 66 108 (Arnstein) 

​​​​​​​

ANDRE OPPGAVER FOR FRIVILLIGE

- Store arrangementer. Vi trenger alltid hjelp til små og store oppgaver på våre større arrangementer, som f.eks. Kom deg UT-dagen.

- Friluftsliv for utviklingshemmede (FTU) arrangerer vi en gang i måneden og har alltid behov for flere frivillige. 

 - Frivillig til Barnas Turlag. F.eks. koordinator til utemiddag, familiedager, natursti m.m.

- Kommunikasjon. Vi er alltid ute etter frivillige som kan ta bilder, filme og skrive tekster til f.eks. medlemsbladet Fjellsmella. RUTEFADDER

Rutefadder

DNT Romsdal har omkring 445 km T-merkede løyper. Rutefaddere har ansvaret for tilsyn og vedlikeholde av stiene ved å varde, merke og skifte ut gamle skilt. Større prosjekter som brubygging og klopplegging gjøres på større dugnader som DNT Romsdal og rutefadderne organiserer sammen.

Trykk her, så ser du hvilke ruter vi trenger fadder til.

Er dette noe for deg? Ta kontakt med Arnstein S. Eide!

arnstein.eide@dnt.no
Tlf: 416 66 108

Planlagte dugnader med påmelding

Ingen kommende aktiviteter.