Årsmøtet 2021

Onsdag 24.mars gjennomførte DNT Romsdal årsmøtet digitalt.

På det digitale årsmøtet var det en gjennomgang av årsmeldingen for 2020 inkludert regnskap og budsjett for 2021 ble fremlagt. Det ble presentert hva styret og administrasjonen har jobbet mest med i 2020, alt det de frivillige har fått til av aktivitet, tilrettelegging for at hyttene skal kunne holdes åpne og dugnadsarbeid på stinettverket. I tillegg ble nye tilskudd som Herjevassbu og nye Storlihytta i Moldemarka presentert.

Nytt styre ble valgt. Både styreleder Mette Kamsvåg og styremedlem Sven Michaelis tok gjenvalg for 2 år, Gunnar Melbø tok gjenvalg for 1 år, mens Bjørn Jacobsen takket for seg og Camilla Hagen Sørli kommer inn som nytt styremedlem. Styret vil i 2021 bestå av:

  • Mette kamsvåg (styreleder)
  • Marit Holen (nestleder)
  • Sven Michaelis
  • Astrid Bolstad
  • Gunnar Melbø
  • Camilla Hagen Sørli

Ny valgkomité er satt sammen og består av Nils Øveraas, Bernt Vågsæter og Stein Oshaug.

Foreningen er godt i gang med året 2021 og håper folk i Romsdal støtter foreningen videre i arbeidet med aktivitet, drift av hytter og stinettverk, samt arbeid med forvalting av natur, kulturarv og miljø ved å betale medlemskapet for 2021, samt benytte seg av hytte- og aktivitetstilbudet gjennom året.

Se årsmelding 2020 her.