Veivalg 2019-2023

DNT Romsdals Veivalgsdokument for 2019-2023 ble vedtatt på årsmøte 21. mars. Dette dokumentet legger føringen på hva DNT Romsdal skal jobbe med de neste fire årene.